Miljö & Hälsa

Det är viktigt att ta vara på vår miljö och återanvända av våra resurser. Inte slit och släng utan hållbara lösningar över lång tid.

En annan viktig del är att använda oss av sunda material som tål att åldras.

En väl fungerande inredning med sunda material är viktigt ur ett hälsoperspektiv.

En rörig och ostrukturerad arbetsplats med dålig akustik skapar stress.

Med väl genomtänkta helhetslösningar kan du undvika sjukskrivningar som kan bli mycket kostsamma.

 

  • Categories: Kundperspektiv