Ljud

Det är tröttande att vistas i en miljö med dålig akustik. Viktigt för arbetsmiljön att tänka på detta!

Många miljöer inreds med hårda material och få textilier.

Med det växande problemet och vår ökade medvetenhet har det kommit fram många olika intressanta produkter som kan avhjälpa detta problem.

Jag tycker att det är kul att göra akustiklösningar! Det blir en så uppenbar skillnad för kunden före och efter. Jag samarbetar med akustiker för att få så optimalt resultat som möjligt.

  • Categories: Akustiklösningar