Service

När det gått tre till sex månader gör jag en uppföljning och ser så att allt fungerar som det var tänkt, om någon reklamation ska göras eller om något ska kompletteras. Detta gör jag som ren service och inget som jag tar betalt för.

Det är viktigt att kunden känner sig nöjd och att alla har förstått hur man använder inredningen. Det kan vara hur man reglerar kontorsstolen tex. Om en möbel hanteras på fel sätt kan kunden få en felaktig bild av produkten och det är dåligt för mig som föreslagit den och leverantören som tillverkat och sålt den.

Leverantören vill veta om något inte är som det ska. Ibland är det fel på en produkt och då ska det rättas till. Jag har själv arbetat som säljare av inredning och har erfarenhet av detta.

  • Categories: Kundperspektiv