Projektledning

Jag gör hellre färre handlingar och är ute på plats för att säkerställa att allt blir som jag och kunden önskar. Detta då min erfarenhet säger att det är så lätt att det blir fel trots noggranna ritningar och beskrivningar. När du är ute på plats kan du ta snabba beslut om du stöter på problem och lättare säkerställa kvaliteten och att det inte blir något missförstånd. Därför sitter jag gärna och jobbar hos kunden när man påbörjar målning, bygge, el dragning och när leveranser av möbler kommer mm. Jag upplever att det varit mycket uppskattat att jag gjort på detta sätt. Jag lär mig av att se och prata med hantverkare och leverantörer.

Jag har lätt att samarbeta och inte rädd för att själv ta i om det behövs. Jag kan ta vara på och lära mig av deras kompetens och undvika att göra samma misstag flera gånger. När allt är klart gör jag en slutbesiktning.

  • Categories: Lösningar