Ekonomi

Det ska vara lönsamt att anlita mig.

Jag ger alltid kunden en helhetssyn (360 grader).

Jag vägleder kunden utifrån en given kostnadsram, vad den ska prioritera för att få ut så mycket som möjligt för sina pengar. Jag kan även dela upp projektet i etapper. Det viktiga är att tänka igenom allt från början till slut även om man inte har råd att göra allt på en gång. Då undviker man att göra felinvesteringar. Du får istället väl genomtänkta och hållbara inredningslösningar för en lång tid framöver.

Att anlita en inredningsarkitekt behöver inte bli dyrt utan rent av lönsamt.

  • Categories: Investering som lönar sig