Flöde

Hur man rör sig i lokalerna är viktigt för upplevelsen.

Det kan vara hur smidigt/praktiskt personalen upplever att det är och vad som är bäst från ett kundperspektiv eller rent marknadsföringsmässigt.

Lönsamma lösningar!

  • Categories: Personlighet